nl.kidsadvices.com
Aardewerk

Vereiste documenten om de staatstoelage voor kinderen te verkrijgen

Vereiste documenten om de staatstoelage voor kinderen te verkrijgenWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Om de betaling van de staatstoelage voor kinderen goed te keuren, moeten de aanvragers de plaats of de sector waar ze hun woonplaats hebben, bij het Departement voor sociale bijstand en kinderbescherming van het stadhuis een dossier indienen met verschillende documenten.

Documenten die nodig zijn om de staatstoelage te verkrijgen

Type aanvraag;

• De geboorteakte van het kind waarvoor de staatstoelage wordt aangevraagd - kopie en origineel;

• ID-kaart voor een van de ouders (degene die de houder van de toelage aanvraagt) in origineel en kopie;

• Bestand met zichzelf.

Andere vereiste documenten zijn mogelijk

• Verblijfsdocumenten, als een of beide ouders in een van de EU-landen wonen;

• Huwelijksakte, in origineel en kopie;

• Echtscheiding, in origineel en kopie;

• Gerechtelijke beslissing van toevertrouwen, toevertrouwen voor de adoptie, adoptie, plaatsing, plaatsing in noodregime, het instellen van de voogdij, in origineel en kopie;

• Certificaat van opname in een categorie personen met een handicap, origineel en kopie;

• Rekeningafschrift, indien betaling vereist op bankrekening, in origineel en kopie.

Informatie over het verlenen van de staatstoelage

De staatstoelage voor kinderen wordt betaald aan een van de ouders, op basis van hun instemming of, in geval van misverstand, op basis van de beslissing van de voogdijautoriteit of de rechterlijke beslissing, aan de ouder aan wie het kind is opgevoed met opvoeding en opvoeding. Na het bereiken van de leeftijd van 14 jaar kan de betaling van de staatstoelage voor kinderen rechtstreeks aan de houder worden gedaan, met de goedkeuring van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Het bedrag van de staatstoelage voor kinderen wordt als volgt vastgesteld op basis van de sociale referentie-indicator (ISR):

a) 0,4 SSI (200 lei) voor kinderen tot 2 jaar oud (of tot 3 jaar, in het geval van het gehandicapte kind) - het wordt gecumuleerd met de maandelijkse toelage, de maandelijkse stimulans of de invoegpremie;

b) 0,084 SSR (84 lei) voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar, evenals voor jongeren die 18 zijn geworden, die cursussen volgen op de middelbare school of beroepsonderwijs, georganiseerd volgens de wet, tot hun voltooiing;

c) 0,4 SSI (200 lei) voor kinderen tussen 3 en 18 jaar, in het geval van het gehandicapte kind.

* De waarde van de referentie-sociale indicator werd in 2008 vastgesteld op 500 lei, via GEO nr. 126/2008.

Uitkeringen van de staatstoelage voor kinderen en kinderen van buitenlandse burgers en personen zonder verblijfsburger, volgens de wet, in Roemenië, alleen als ze samenwonen met hun ouders.

Het recht op de staatstoelage voor kinderen wordt vastgesteld met ingang van de maand die volgt op die waarin het kind is geboren, en de betaling van de rechten geschiedt met ingang van de maand die volgt op de aanvraag.

Er moet aan worden herinnerd dat de staatstoelagen alleen kunnen worden nagestreefd om volgens de wet de bedragen ontvangen die ten onrechte met deze titel zijn ontvangen.

De betaling van dit recht wordt verricht door het Agentschap voor betalingen en sociale inspectie.

Artikel herzien en aangevuld door Dana Ionescu - Legal & Global Mobility Manager

Tags Staatstoelage Kinderbijslag